درباره من

سلام

من پریسا حسینی هستم.

کسی که به دنبال تجربه های جدید در زندگیست و دوست دارد آن ها را مکتوب کند.

اگر می خواهید بدانید چرا نامش را نقشِ اول گذاشتم اینجا را بخوانید.